søndag den 2. maj 2021

Ø-havstælling med Babette

I forbindelse med Ø-undersøgelsen 2021 - 2022 Fyn sejler Babette ud i Ø-havet med Flæskholm som mål. 

FLÆSKHOLM

Søndag den 2 maj tog Niels og jeg afsted kl 6 fra Svendborg, Skovsbo Strand.
 
Halvanden time senere kunne vi anke op ved Flæskholm.

Niels  - vi sejler for motor mod vest

Øen Flæskholm dukker op til bagbord.

Vi ankerede op vest for øen - her var læ og korteste rotur til øen

Vi sejlede mod vest henimod bygerne og regn som truede i retning af Ærø.


Niels i slæbejollen på vej ind til Flæskholm

Tunge byger over Flæskholm

Død svartbag med bytte i næbbet - mon det var dødsårsagen?

Brændestabel på øen - bruges nok til picnic - forhåbentlig uden for yngletiden.

Andre bruger øen til overnatning bålplads

Picnic-udstyr.

Geocach-kassen på øen!

Øens kendetegn er den gamle hyld på øen.

De gamle data fra ø-undersøgelsen 1973-1975

Ynglefugletælling 2. maj 2021:

Flæskholm:
 
Knopsvane 2 YF BR, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1 R, Grågås 6 YF, Ederfugl 6 YF BR, Toppet Skallesluger 3 R, Gravand 1 R, Gråand 8 YF, Skarv 30 R, Strandskade 3 YF TH, Stormmåge 12 YF K, Sølvmåge 20 YF BR, Svartbag 19 YF BR, Gråkrage 1 R.

Fra Flæskholm fortsatte vi videre til Grydholm.

To gamle havørne på Grydholm.


Grydholm er et meget lavt rev med nogle store sten. 

.
Vejret var gråt og med regn; men den 29. maj 2020 var vejret anderledes.

Ynglende Svartbag og spættet sæl

Ynglefugletælling 2. maj 2021:

Grydholm:
 
Knopsvane 2 R, Ederfugl 4 R, Gravand 1 R, Skarv 30 R, Strandskade 2 R, Svartbag 2 YF BR,
Havørn 2 AD R.

GRÆSHOLM ved Drejø

Med et kort ophold ved Grydholm fortsatte vi mod Græsholm ved Drejø.


Græsholm ved Drejø

Græsholm

Niels

Græsholm

Ynglefugletælling 2. maj 2021:

Græsholm v/Drejø

Knopsvane 4 YF BR, Grågås 2 R, Ederfugl 30 YF BR, Skarv 18 R, Strandskade 3 YF TH, Sortgrå Ryle 9 FU, Stormmåge 4 R, Sildemåge 1 YF K, Sølvmåge 35 YF BR, Svartbag 50 YF BR, Havterne 6 OF, Gråkrage 1 R, Hvid Vipstjert 1 R.

IHOLM

Efter ynglefugleoptælling med blandt andet 9 sortgrå ryler fortsatte vi til Iholm.

Niels på Iholm-rev mod SV. Her lå tidligere en stormmåge koloni!


Iholm-rev d. 29. maj 2020 - nogle få stormmåger forsøger sig.Søren Wiggers sommerhus

Kornet stenbræk - varianten er meget grønlig pgr af skygge

Grågås ruger uanfægtet videre, selvom jeg gik forbi med få meters afstand.


Øen har tidligere set således ud.


Ynglefugle på Iholm.Ynglefugletælling 2. maj 2021:

Iholm

Grågås 8 YF BR, Ederfugl 24 YF BR, Gråand 4 YF, Skarv 7 R, Strandskade 2 YF TH, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 26 YF BR, Gråkrage 1 YF BR, Gransanger 1 SY, Solsort 1 R, Hvid Vipstjert 1 YF. Link til:


Andet materiale og relevante publikationer:


Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af:

Niels Andersen 
Leif Bisschop-Larsen   
Steen Lauritsen 
Lene Parkø (bestyrelsens repræsentant)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar